Ubezpieczenie

  • -Pod wskazanymi linkami znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące warunków ubezpieczenia dzieci i młodzieży w naszej szkole oraz informacje co do postępowania w przypadku zgłoszenia szkody
  • -W roku szkolnym 2017/2018r. Broker Ubezpieczeniowy będzie reprezentował Państwa w sprawie dochodzenia swych roszczeń.
  • -Bożena Sarnowska-Broker Ubezpieczeniowy tel.603 155 010
  • -W tym roku szkolnym rodzice mają do wyboru dwa warianty ubezpieczenia.Suma ubezpieczenia 1 wariantu to:25.000zł....składka wynosi 58zł.---Suma ubezpieczenia 2 wariantu to:30.000zł....składka wynosi 79zł.
  • -Składki wpłacać proszę wychowawcom klas,skarbnikowi klasowemu,a także na konto Rady Rodziców do 30 września 2017r.

  • wpłacając składkę na wskazane poniżej konto Rady Rodziców w tytule proszę napisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę
    Bank PKO BP.nr.konta 84 1020 5402 0000 0002 0304 9392